Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Ποιητικές συλλογές με τη συμμετοχή της Πετρούλας Σίνη μέσα στο έτος 2015

Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που με τιμήσατε να με συμπεριλάβετε σε τρεις ποιητικές συλλογές μέσα στο 2015! Ήτοι -τον Όμιλο για την ...

video by Petroula Sini

Loading...

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Σοφέ μου!


 9/3/98 Μέσα από τις στάχτες ένα καρβουνάκι ελπίδας μπορεί να λαμπαδιάσει τη φωτιά... Δεν καταθέτουμε τα όπλα...  σφίγγουμε γροθιά!
Σήμερα που είναι σημαδιακή μέρα για μένα ξαναγεννιέμαι μαζί με το παιδί μου με την βοήθεια των προστατών μας των μαρτύρων Άγιων Σαράντα.* (στρατιωτών...)
Οι ανάσες μου οι βαθιές και η υπομονή μου μας  έσωσαν... Δίνοντας στο μωράκι μου  το απαραίτητο οξυγόνο για την μάχη στη ζωή -που χρειάστηκε και σε μένα τεχνητά- αυτό το κουβάρι του ομφάλιου λώρου για την αρχή του παραμυθιού ξετυλίχθηκε από το χεράκι του που το κρατούσε ανάποδα δέσμιο να κατέβει να βγει στο φως....  Όμορφος βγήκες αγόρι μου και πολεμιστής ίδιος στα χαρακτηριστικά σαν τον Όσιο Άρη** που είχα δει στον ύπνο μου- αρματωμένο - τον Δεκέμβριο πριν σε γεννήσω..
"Άρης ο θείος ουκ Άρης ην οργίλος,
Πράος δε μάλλον, και πατεί γην πραίων."
Χρόνια σου πολλά με πίστη και αγώνα για ένα καλύτερο αύριο Σοφέ μου μονάκριβε Σοφοκλή μου!  
Πετρούλα Σίνη 9/3/2014

*http://www.saint.gr/33/saint.aspx

** http://www.saint.gr/3256/saint.aspx

Βιογραφία
Ο Όσιος Άρης είναι ένας από τους Όσιους και σοφούς ασκητές της Αιγυπτιακής ερήμου, του οποίου αποφθέγματα υπάρχουν στον Ευεργετινό και απεβίωσε ειρηνικά.

Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Συναξαριστή του για τον Όσιο:

«Περί τούτου του Oσίου Άρεως γράφει ο Eυεργετινός (σελ. 203) ότι παρόντος και του Aββά Aβραάμ, ήλθεν ένας αδελφός και ερώτησεν αυτόν· «Eιπέ μοι τι να κάμω να σωθώ;» O δε Όσιος Άρης είπεν αυτώ· «Ύπαγε και πέρασαι τον χρόνον τούτον τρώγοντας κάθε βράδυ ψωμί και άλας. Kαι έπειτα ελθέ πάλιν και λαλώ σοι». Aφ’ ου δε επέρασεν ο χρόνος, πάλιν επήγεν ο αδελφός εις τον γέροντα. Έτυχε δε πάλιν να ευρεθή παρών ο ρηθείς Aββάς Aβραάμ. Kαι είπεν ο γέρων εις τον αδελφόν· «Πήγαινε και πέρασαι τον χρόνον τούτον τρώγωντας εις δύω ημέρας μίαν φοράν». Tότε λέγει ο Aβραάμ εις τον Aββάν Άρην· «Διατί εις μεν τους άλλους αδελφούς, ελαφρόν ζυγόν επιθέττεις, εις τούτον δε, βαρύ φορτίον επιφορτίζεις;» Aπεκρίθη ο γέρων· «Oι αδελφοί καθώς έρχονται ζητούντες, έτζι λαλώ εις αυτούς. Oύτος δε είναι εργάτης. Kαι εί τι αν ειπώ εις αυτόν, το κάμνει μετά σπουδής. Διά τούτο κατά την δύναμίν του, έτζι και λαλώ εις αυτόν». Eκ της παραινέσεως δε ταύτης δείκνυται, πόσον διακριτικός ήτον ο Όσιος ούτος Άρης».